Cooperation over Competition – Presentation of two European live music networks: EEnlarge Europe & Live DMA

Venue: Arsen

15.09.2023. // 11:15 – 12:00

Participants: Eszter Décsy (EEnlarge Europe, Corner Art Management, HU), Juliette Olivares (Live DMA, FR)

Representatives of two European networks of live music venues will talk about the importance and benefits for the live music sector to cooperate together: from exchange of resources and building of projects to having a stronger impact to advocate for the support and cultural recognition of live music venues. Come and discover what concrete benefits trans-national cooperation brings to local live music scenes!

The presentation is supported by the Creative Europe Desk of the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia and the French Institute in Croatia.

Predstavnice dviju europskih mreža prostora za glazbena događanja govorit će o važnosti i prednostima suradnje unutar glazbenog sektora: od razmjene resursa i promišljanja projekata do snažnijeg zagovaranja podrške i priznanja prostora za glazbenu izvedbu. Dođite i otkrijte kakve konkretne prednosti suradnja donosi lokalnoj i međunarodnoj glazbenoj sceni!

Prezentacija je podržana od strane Deska Kreativne Europe Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Francuskog instituta u Hrvatskoj.