Festivals as an Export Platform: Amplifying Artists and Cultivating Global Reach

Venue: Azimut

16.09.2023. // 11:15 – 12:00

Moderator: Jovana Coka Stanković (Kontakt Conference, RS)
Speakers: David Arias (Primavera Sound, ES), Igor Vidović (EXIT Festival, RS), James Minor (SXSW, US), Ruth Koleva (Sofia Live Fest, So Alive Music Conference, Kanjian Music China, BG), Vedran Meniga (Pozitivan ritam, HR)

Festivals have become instrumental in showcasing artists, promoting cultural exchange, facilitating international networking, expanding markets, and fostering musical innovation. As artists seek to reach wider audiences and establish their presence on the global stage, festivals provide an invaluable platform for export. By leveraging the opportunities festivals offer, artists can amplify their careers, connect with industry professionals, and cultivate a global following, propelling their music to new heights of success.

Festivali su postali ključni u predstavljanju umjetnika, promicanju kulturne razmjene, olakšavanju međunarodnog umrežavanja, širenju tržišta i poticanju glazbenih inovacija. Dok umjetnici žele doprijeti do šire publike i uspostaviti svoju prisutnost na globalnoj pozornici, festivali pružaju neprocjenjivu platformu za izvoz. Iskorištavanjem mogućnosti koje festivali nude, umjetnici mogu unaprijediti svoje karijere, povezati se s profesionalcima u industriji i kultivirati globalne sljedbenike, podižući svoju glazbu do novih visina uspjeha.