How to Book a DIY Tour: Strategies and Insights for Successful Tour Planning

Venue: Azimut

15.09.2023. // 10:00 – 11:00

Participants: Koen ter Heegde (Subroutine Records, Yugofuturism, NL), Miran Rusjan (MENT Ljubljana, Moonlee Records, SI), Sara Ercegović (ŽEN, HR)

The workshop “How to Book a DIY Tour” empowers artists with the knowledge and tools necessary to expand their reach, connect with new audiences, and establish a strong live performance presence.
By understanding tour planning essentials, researching venues and promoters, honing communication and promotion skills, building relationships with industry professionals, mastering negotiation techniques, and managing tour logistics, artists can take significant steps towards planning and executing successful tours that elevate their music careers.

Radionica “Kako organizirati DIY turneju” osnažuje umjetnike znanjem i alatima potrebnim da prošire svoj doseg, povežu se s novom publikom i uspostave snažnu prisutnost uživo.
Razumijevanjem osnova planiranja turneje, istraživanjem mjesta i promotora, usavršavanjem komunikacijskih i promocijskih vještina, izgradnjom odnosa s profesionalcima u industriji, svladavanjem tehnika pregovaranja i upravljanjem logistikom turneje, umjetnici mogu poduzeti značajne korake prema planiranju i provedbi uspješnih turneja koje će uzdići njihove glazbene karijere.