LIVEMX (Presentation)

Venue: Arsen

16.09.2023. // 12:15 – 13:00

Participants: Corinne Sadki (EMEE, Centre national de la musique – CNM, FR), Tamara Kamińska (Music Export Poland, EMEE, PL)

Supporting the European live music sector and beyond with grants and capacity building over the next three years! Over the next three years, LIVEMX will support 90 music sector beneficiaries with grants and capacity-building actions focusing on three specific topics: “music export”, “music venues” and “digital circulation and engagement”.

Podržavanje europskog sektora žive glazbe i šire putem donacija i razvoja kapaciteta tijekom sljedeće tri godine! U iduće tri godine, LIVEMX će podržati 90 korisnika glazbenog sektora putem donacija i aktivnosti za razvoj kapaciteta koje će se usredotočiti na tri posebne teme: “izvoz glazbe”, “glazbeni prostori” i “digitalna distribucija i angažman”.